Välkommen till Föreningen Ellös

Badplatsen under sommaren

Toaletterna och skötrummet är öppna 08.00-20.00. Upplåsning och låsning sker med tidlås. Hopptornet är öppet 09.00-21.00.

Städning av toaletterna, skötrummet och badplatsen görs av frivilliga under veckorna 25-34.

 

Hjärtstartare på Sörkilens badplats

Ny hjärtstartaren är uppsatt på Föreningen Ellös föreningshus, mot parkeringen.

 

Simskolan 2017

Simskolan kommer att genomföras 17 juli-4 augusti = veckorna 29-31. Mer information hittar du under Simskola.