Välkommen till Föreningen Ellös

Simskolan 2017

Simskolan planeras till 17 juli-4 augusti = veckorna 29-31. Eventuellt kan tiden ändras, då vi ännu inte har någon simlärare. 

Påskafton den 15 april

startar med Äggjakt kl. 11.00 och avslutas med påskfyr på kvällen.

2015 5 Äggjakt L Wirdesson

Äggjakten på påskafton 2015.