Välkommen till Föreningen Ellös

Toaletterna och skötrummet

är öppna 08.00-20.00. Upplåsning och låsning sker med tidlås. Hopptornet är öppet 09.00-21.00.

Städning av toaletterna, skötrummet och badplatsen görs av frivilliga under veckorna 25-34.

 

Hjärtstartare på Sörkilens badplats

Ny hjärtstartaren är uppsatt på Föreningen Ellös föreningshus, mot parkeringen.