HJÄRTSTARTARE

Styrelsen har köpt in en ny hjärtstartare till badplatsen. Den är placerad i skötrummet för att förhindra stöld av - eller förstörelse av - hjärtstartaren. 

Skötrummet är öppet 08.00-20.00.

Det finns också en hjärtstartare utanför Orusts Sparbank.