Medlemsskap

Vilka är medlemmarna i Föreningen Ellös?

Föreningen har i dag 669 medlemmar varav 6 företag.

Vi ser gärna att alla som har anknytning till Ellös är med och stödjer vår förening.

Som medlem främjar Du vårt gemensamma arbete och alla är välkomna. Det gäller särskilt Dig som:

• är permanentboende i Ellös med omnejd

• är sommar- eller deltidsboende i Ellös med omnejd

• brukar utnyttja båthamnen, badplatsen eller andra anläggningar i vårt samhälle

• av andra skäl regelbundet kommer hit eller bara vill stödja föreningen

Medlemskapet i föreningen är inte bara för enskilda personer och familjer utan även företag,
föreningar och andra organisationer som vill främja och stödja vårt arbete.

 

Hur blir jag medlem?

Du som vill bli medlem betalar in medlemsavgiften på föreningens bankgiro 5390-5535. Medlemsavgiften för enskild medlem är 125 kr och för en hel familj 250 kr.
För företag eller organisationer är medlemsavgiften 500 kr.

En gåva till Föreningen Ellös är alltid uppskattad!