Styrelsen

Föreningens styrelse 2017
 
Ordinarie
Rune Ahlquist          ordförande     Tel:  0723-22 56 17
Birgitta Berndtsson   sekreterare   Tel:  0760-06 00 32
Gun Inger Ström      kassör           Tel:  0702-29 40 04 
Maria Fababier                              Tel:  0709-28 67 47
Kjell Berndtsson                            Tel:  0708-10 51 58
Stig Homquist                                Tel: 0708-46 63 52
 
Suppleanter
Åke Knutsson                                Tel: 0709-50 55 96
 
 
 
Är det något Du undrar över, har synpunkter på eller
kanske Du vill hjälpa till med något, ring oss gärna!
Vi arbetar för ett trivsammare Ellös!