Årsmöte 2021

13 mars 2021

1.  Ordförande öppnar mötet.

2.  Röstlängden fastställes.

3.  Dagordning och röstlängd godkännes.

4.  Val av ordförande Jan Hansson. Val av sekreterare Birgitta Berndtsson.

5.  Justeringsmän Lasse Ström och Stig Holmquist.

6.  Verksamhetsberättelsen godkändes. Balans- och resultaträkningen godkändes.

7.  Revisionsberättelsen.

8.  Revisorerna ger styrelsen ansvarsfrihet för 2020.

9.  Medlemsavgifterna blir samma som tidigare.

10. Val av styrelseordförande: Omval Rune Ahlquist

    – omval av Kjell Berndtsson

    – omval av Gun Inger Ström

    – omval av Birgitta Berndtsson

    – Maria Fababeir avgår och ersätts av Monica Lanerot

    – Suppleanter Åke Knutsson och Johan Ahlquist

    – Revisorer: Mona Danielsson och Ulla Höglind

    – Revisorssuppleant: Jan Hansson

11. Valberedning Therese Ahlquist samt vakant.

12. Inga inkomna frågor eller förslag.

13. Maria Fababeir avtackas med blommor.

14. Årsmötet avslutas.