Föreningen har i dag 669 medlemmar varav 6 företag

Vi ser gärna att alla som har anknytning till Ellös är med och stödjer vår förening.

Som medlem främjar Du vårt gemensamma arbete och alla är välkomna!

Medlemskapet i föreningen är inte bara för enskilda personer och familjer utan även företag, föreningar och andra organisationer som vill främja och stödja vårt arbete.

Neutral and earth tones at harbor Marina at the beach in minimalist landscape with rope and wood.

Är ni permanentboende i Ellös med omnejd?

Är ni sommar- eller deltidsboende i Ellös med omnejd?

Brukar ni nyttja båthamnen, badplatsen eller andra anläggningar i vårt samhälle?

av andra skäl regelbundet kommer hit eller bara vill stödja föreningen

Grattis! Då är ni hjärtligt välkomna som medlemmar i vår intresseförening! 🙂

Bli medlem

Du som vill bli medlem i vår samhällsförening betalar in medlemsavgiften på bankgiro 5390-5535. Medlemsavgiften är 150 kr för enskild medlem och 300 kr för familj (sammanboende par och barn under 18 år). Ange namn, adress och email adress vid betalning. Efter första årets inbetalning kommer faktura skickas ut med medelsavgift.

Även företag och organisationer är välkomna som medlemmar för en årsavgift på 500 kr.

Skänk en gåva

En gåva till Föreningen Ellös är alltid uppskattad! Du kan stötta vårt arbete för ett levande samhälle genom att swisha ett bidrag till 123 394 36 36 eller sätt in en slant på vårt bankgiro 5390-5535. Det är viktigt att du meddelar oss om du vill vara anonym. Föreningen Ellös är tacksamma för alla bidrag, stora som små, då det hjälper oss att skapa en trevlig badplats med aktiviteter för oss som älskar Ellös. ❤️