Verksamhetsberättelse 2011

20 mars 2011

Styrelsen har bestått av Ordförande          Rune Ahlquist

Vice ordförande  Annika Pernberger Windt

Kassör                   Helena Karlsson

Sekreterare           Åke Knutsson

Ledamöter           Göran Lundqvist

Stig Holmquist

Suppleanter          Ann-Kristin Olsson

Birgitta Berndtsson

Styrelsen har haft ca tio styrelsemöten samt några arbetsmöten fr a i samband med föreningsaktiviteter.

Medlemmar: 

Antal medlemmar:    482 st                                       Privatpersoner:         108 st

Familjemedlemmar:  374 st (187  familjer)             Företagsmedlemmar:   5                      st

Ekonomi:

Föreningen har för andra året på rad genomfört stora satsningar i och med tillbyggnaden och upprustningen av badplatshuset.

Stabilt antal medlemmar, sponsring – både riktad och generell – samt god uppslutning på evenemang har gett stärkt kassa inför framtiden.

Föreningen har tagit upp ett kortsiktigt lån i Orusts Sparbank för att stärka likviditeten i samband med bygget av badplatshuset.

Information:

Upp ur askan har hemsidan stigit som fågeln Fenix.

Uppdaterad, informativ och med intressanta bilder och länkar är den en länk mellan styrelsen och medlemmarna.

En öppen Facebook-grupp har också startats där alla Face-book-användare kan få reda på det allra senaste – denna funktion visade sej vara mycket användbar vid flytten av Jul-Kul till Ellösparken.

Ett stort TACK till Annika P-W.

Remisser och skrivelser:

Kontakter med Orust Kommun har förts under året.

Gåvor/Sponsring/Bidragsgivare:

Föreningen har under året erhållit pengar, arbete och material till insatser i och omkring samhället av privatpersoner och företag men mest på och omkring badplatsen. Se bilaga:

Projektet ”Badplatsernas Ö”:

Projektet är inne på upploppet. Sammanställning och genomgång av fakturor mm gör länsstyrelsen just i detta nu och beräknas vara klart vilken dag som helst.

Badplatsen:

Besöksfrekvensen på badplatsen har ökat under årets alla dagar. Barnfamiljer nyttjar lekplatsen hela året. Äldre låter ofta promenadturerna även innefatta en stunds vila på någon av bänkarna. Under sommaren är det hundratals besök hela dagarna med aktiviteter som solbad, vattenlekar, krabbfiske, lekplatsens aktiviteter och givetvis även vanliga bad mm.

Årets feriearbetande har varit: Josefin Forsell, Max Dahlberg och Christoffer Olesen.

Glädjande nog kan vi åter rapportera att badplatsen varit förskonad från skadegörelse och vandalism men vädrets makter i form av stormen 9/12 ställde till

diverse åverkan, bl a bröts järnräcket utefter .

Simskolan: 

Under tiden   18/ 7  –  5/ 8 med avslutning 6/8.

Antal nybörjare:         21 st, varav  10 st mantalsskrivna på Orust.

Märkestagare:             51 st simborgarmärken,

Simlärare:                         Johanna Malm.

Hjälplärare:                      Matilda Johansson.

Avslutning på förmiddagen under ”Alla Barns Dag” med Astrid Eskilsson som promotor. Se bilder på hemsidan.

Vattengymnastik under 4 kvällar, mellan 29/6 – 17/8

Påsk/Midsommar/Allsång:

Traditionen med Påskefyr fortsatte, mycket uppskattat bland alla besökande.

Se bilder på hemsidan. 

Midsommar traditionellt med dans kring majstången och många besökande efter att Kyrkan anordnade en friluftsgudstjänst strax före föreningens arrangemang.

Två allsångskvällar avhölls, ena med regn och den sista med underbart fint väder som medförde god uppslutning.

Beson, Pelas och Anders stod för musiken samt Rune i rollen som allsångsledare förutom våra lokala förmågor. Stort TACK till alla inblandade.

För att se bilder på alla uppräknade aktiviteter se hemsidan.

Blomsterutsmyckning och julgranar:

Annika Pernberger Windt och Jenny Strömberg har planterat, vattnat och skött om föreningens planteringar och krukor på ett föredömligt sätt.

Årets julgranar hämtades från Sörbo Gårds skogar.

Fällning, hämtning och uppsättning med hjälp av Roger Karlssons Åkeri. Västra Orusts Elförening bistod med belysningsuppsättning. TACK samtliga.

Tyvärr fick vi åter hjälp med fällningen (överförfriskade personer?) av granen på Edebacketorget och av Dagmar eller Emil (stormarna).

Utsikten på Tolleberget:

Stigen till Utsikten på Tolleberget har röjts och ansats Lennart Johansson till mångas belåtenhet som njuter av utsikten främst vackra sommarkvällar.

Julkul:

Hölls 10/12 i Ellösparkens cafeteria då vädrets makter visade sina krafter och allt hotades att blåsa bort på Edebacketarget. Knappt 15 bord för försäljning, lotter och förplägnad i form av kaffe och glögg med tillbehör.

Ganska många från bygden hade hittat till Parken.

Utställarna/försäljarna och föreningen var nöjda efteråt trots flytten i sista sekunden.

Flaggning på torget:

Föreningen ombesörjer flaggning vid allmänna flaggdagar och lokala sorgetillfällen.

Elisabeth Karlsson, Lars Ekström, Rune Ahlquist och Ellöskiosken sköter detta.

Säsongsavslutning:

Till den sedvanliga säsongsavslutningen – ”Bruna – Bön – Festen” – inbjöds styrelse, revisorer, badplatsansvariga, grannar, sponsorer samt representanter från Orust kommun, alla med respektive.

Den 21/10 kom ca 35 personer och roade sej. Mat och dryck stod på borden, småprat och musikunderhållning kring borden under några trevliga timmar i Ellösparkens cafeteria.

Ellös  den 10  mars 2012

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

/ Rune Ahlqvist /  Ordförande    –        /Annika Pernberger Windt / Vice ordförande

……………………………………………………………………………………………………

/ Helena Karlsson /  Kassör          –                / Åke Knutsson /   Sekreterare

……………………………………………………………………………………………………

/ Göran Lundquist /  Ledamot             –               / Stig Holmquist /  Ledamot

……………………………………………………………………………………………………

/ Ann-Kristin Olsson / Suppleant       –            / Birgitta Berndtsson / Suppleant