Verksamhetsberättelse 2012

20 mars 2012

Styrelsen har bestått av:     Ordförande:                 Rune Ahquist

   Vice ordförande:          Annika Pernberger-Windt

   Sekreterare:                   Ann-Kristin Olsson

   Kassör:                          Helena Karlsson

   Ledamöter:                   Åke Knutsson

                                            Göran Lundqvist

   Suppleanter:                 Sofia Nilsson

                                           Birgitta Berntsson

Styrelsen har haft 6 st sammanträden och arbetsmöten i samband med

föreningsaktiviteter.

Medlemmar:

Antal medlemmar:   482 st                                        Privatpersoner:         108 st

Familjemedlemmar: 374 st (187 familjer)              Företagsmedlemmar:   5 st

Ekonomi:

Badplatshusets om och tillbyggnad är klar. Vi är nöjda med utfallet och

Användbarheten. Dock kunde utnyttjandet av bastun varit större men

när detta sprids bland de boende kommer nog fler att hitta hit.

Stabilt antal medlemmar, sponsring – både riktad och generell – samt god uppslutning på evenemang har gett stärkt kassa inför framtiden.

Hemsidan och övrig Information:

Uppdaterad, informativ och med intressanta bilder och länkar är den en länk mellan styrelsen och medlemmarna.

En öppen Facebook-grupp har också startats där alla Facebook-användare kan få reda på det allra senaste.

Ett stort TACK till Annika P-W.

Remisser och skrivelser:

Kontakter med Orust Kommun har förts under året.

Gåvor/Sponsring/Bidragsgivare:

Föreningen har under året erhållit pengar, arbete och material till insatser i och omkring samhället av privatpersoner och företag, men mest på och omkring badplatsen.

Badplatsen:

Besöksfrekvensen på badplatsen har ökat under årets alla dagar. Barnfamiljer nyttjar lekplatsen hela året. Äldre låter ofta promenadturerna även innefatta en stunds vila på någon av bänkarna. Under sommaren är det hundratals besök hela dagarna med aktiviteter som solbad, vattenlekar, krabbfiske, lekplatsens aktiviteter och givetvis även vanliga bad mm.

Årets feriearbetande har varit: nn och nn och nn.

Glädjande nog kan vi åter rapportera att badplatsen varit förskonad från skadegörelse och vandalism.

Simskolan:

Under tiden  16/7 – 3/8 med avslutning 4/8.

Antal nybörjare:              Cirka 50 st.

Märkestagare:                 Ett stort antal simmärken av olika valörer togs av våra duktiga simskolebarn. Flera simborgarmärken togs i samband med simborgarmärkets dag den 18/7, som anordnades tillsammans med Stenungsund och Tjörn.

Simlärare:                          Johanna Malm.

Hjälplärare:                      Matilda Johansson.

Avslutning på förmiddagen den 4 aug. Med Astrid Eskilsson som promotor. Se bilder på hemsidan.

Vattengymnastik under ett antal kvällar skulle ordnas, men det blev för dålig anslutning på grund av kallt väder.

Påsk/Midsommar/Allsång/EM i Krabbfiske:

Traditionen med Påskefyr fortsatte, mycket uppskattat bland alla besökande.

Se bilder på hemsidan.

Midsommar traditionellt med dans kring majstången och många besökande efter att Kyrkan anordnade en friluftsgudstjänst strax före föreningens arrangemang.

Två allsångskvällar avhölls, med fint väder som medförde god uppslutning.

Beson, Pelas och Anders stod för musiken med hjälp av trummor och saxofon samt Rune i rollen som allsångsledare tillsammans med Anna-Karin, förutom våra lokala förmågor. Bo Pilebo med ett förflutet i Streaplers, samt OA med sina musikanter gästade oss vilket vi vara väldigt glada för. Ett Stort TACK till alla inblandade under våra allsångskvällar.

För att se bilder på alla uppräknade aktiviteter se hemsidan.

Blomsterutsmyckning och Julgran:

Annika Pernberger Windt och Jenny Strömberg har planterat, vattnat och skött om föreningens planteringar och krukor på ett föredömligt sätt.

Årets julgran skänktes av Ulla och Salle Höglind. Ett stort Tack för den finaste granen vi någonsin haft.

Fällning, hämtning och uppsättning med hjälp av Roger Karlssons Åkeri och KB Svets. Västra Orusts Elförening bistod med belysningsuppsättning.

TACK samtliga.

Utsikten på Tolleberget:

Stigen till Utsikten på Tolleberget har röjts och ansats av Lennart Johansson till mångas belåtenhet som njuter av utsikten främst vackra sommarkvällar.

Julkul:

Hölls 15/12 i Ellösparken. Knappt 25 bord för försäljning, lotter och

förplägnad i form av kaffe med tillbehör.

Ganska många från bygden hade hittat till Parken.

Utställarna/försäljarna och föreningen var nöjda efteråt. Inför Julkul införskaffades 2 st banderoller med info angående Julmarknaden. Även Tomten hälsade på.

Flaggning på torget:

Föreningen ombesörjer flaggning vid allmänna flaggdagar och lokala sorgetillfällen.

Elisabeth Karlsson, Lars Ekström, Rune Ahlquist och Ellöskiosken sköter detta.

Säsongsavslutning:

Till den sedvanliga säsongsavslutningen – ”Bruna – Bön – Festen” – inbjöds styrelse, revisorer, badplatsansvariga, grannar, sponsorer samt representanter från Orust kommun, alla med respektive.

Den 19/10 kom ca 50 personer och roade sej. Mat och dryck stod på borden, i form av bruna bönor och fläsk samt gulaschsoppa, bröd och smör och dricka därtill. Småprat kring borden och musikunderhållning med sång under några trevliga timmar i Ellösparkens cafeteria. Ett stort tack till Mona Alsinder som bidrog med fina dragspelstoner. Även Kjell Johansson m.fl. som bidrog med ”skönsång” och allsång.

Ellös den 9 mars 2013

Rune Ahlquist/ordförande

Annica Pernberger-Windt/vice ordförande

Helena Karlsson/kassör

Ann-Christin Olsson/sekreterare

Göran Lundquist/ledamot

Åke Knutsson/ledamot

Birgitta Berndtsson/suppleant

Sofia Nilsson/suppleant