Verksamhetsberättelse 2014

20 mars 2014

Styrelsen har under året bestått av:

Rune Ahlquist                        ordförande

Kjell Berndtsson                     vice ordförande

Gun Inger Ström                    kassör

Birgitta Berndtsson                 sekreterare

Maria Fababeir                      ledamot

Åke Knutsson                        ledamot

Karl-Olof Gullbrandsson        suppleant

Stig Holmquist                       suppleant

Antal medlemmar i Föreningen Ellös: 646 medlemmar varav 6 är företag.

Arbete som utförts av föreningen under året.

 • Iläggning av bryggor, flottar o trampolin samt iordningsställande av badplatsen.
 • Reparation av badplatsens kaj och handikappanpassning av badtrappa.
 • Badhytten / simskolerummet målades om. Elledning grävdes ner längs med gångvägen och lades i cement sista biten.
 • Styrelsen har arbetat mycket för att kunna bygga ett nytt hopptorn. Förhoppningsvis blir det klart till sommaren 2015.
 • Aktiviteter under året
  • Äggjakt vid Sörkilens badplats för barnen på påskaftons förmiddag. Servering av påskbakelse, kaffe, saft och korv med bröd i samband med att påskbrasan tändes.
  • Vårstäddagar: Barnen städade Ellös skola/korsvägen den 28 april och den 3 maj städades resten av samhället. Som vanligt avslutades dagarna med fika.
  • Iläggning av bryggor, flottar o trampolin samt iordningsställande av badplatsen inför sommaren.
  • Vår-, sommar-, och höstplantering i Ellös centrum.
  • Midsommarfirande på Sörkilens badplats med dans kring stången, lotterier och försäljning av våfflor.
  • Familjedag den 16 juli med besök av clownen Coco och diverse lekar. Dagen avslutades med ”Dans på bryggan”.
  • Simskola med märkestagning på Sörkilens badplats, Ellös, under tre veckor. Simskolan avslutades den 2 augusti med uppvisning av livräddargruppen Isbjörnarna och EM i krabbfiske.
  • Allsången den 30 juli besöktes av cirka 100 personer.
  • På simborgarmärkets dag den 16 juli tog 97 personer simborgarmärket, unga som gamla simmade 200 meter.
  • Höststädning av badplatsen då rabatterna rensades/grävdes upp och flottar och bryggor togs upp.
  • Höstfest i oktober för alla som ställt upp ideellt och för våra sponsorer.
  • Julkul gick av stapeln i Folkets Hus, eftersom badplatsen svämmats över. Orusts Lucia kom liksom tomten. Roligt att så många kom och att även våra vänner från asylboendet på Sjögården hittade till Julkul.

Ellös 2015-03-21  

Rune Ahlquist                                             Gun Inger Ström

Maria Fababeir                                            Åke Knutsson

Kjell Berndtsson                                          Birgitta Berndtsson

Karl-Olof Gullbrandsson                               Stig Holmquist