Verksamhetsberättelse 2015

20 mars 2015

Styrelsen har bestått av:

   Ordförande                      Rune Ahlquist

   Vice ordförande              Kjell Berndtsson

   Kassör                             Gun Inger Ström

   Sekreterare                      Birgitta Berndtsson

   Ledamot                          Åke Knutsson

   Ledamot                          Maria Fababeir

   Suppleant                        Stig Holmqvist

   Suppleant                        Karl-Olof Gullbrandsson

Styrelsen har haft 11 protokollförda styrelsemöten och ett antal arbetsmöten i samband med föreningsaktiviteter. Förutom det ordinarie årsmötet i mars genomfördes ett extra årsmöte med anledning av arvet efter Britten Hansson.

Medlemmar

Föreningen Ellös har 658 medlemmar:    

Privatpersoner:   109 st      Familjemedlemmar:   542 st (271 familjer)         Företag:   7 st

Testamente

Britten Hansson testamenterade 50% av sin kvarlåtenskap, vilket blev 16,57% av dödsboet då maken avled 2015, till Föreningen Ellös. Försäljningen av fastigheten med avdrag för kapitalvinstskatten gav föreningen 779 615 kronor. Då bouppteckningen är helt klar år 2016 tillkommer en mindre summa kontanta medel och fonder/aktier.

Sponsring / Bidragsgivare / Gåvor

Föreningen har under året erhållit kontanta medel, material och inte minst ideella arbetsinsatser i Ellös samhälle. Under sommarens 10 veckor har frivilliga öppnat, stängt och städat Sörkilens badplats. Varmt tack till alla!

Orusts kommun har bidragit med 156 550 kr:

 • Simskolan                           17 800 kr
 • Badplatsen                          48 750 kr
 • Handikappanpassning         90 000 kr

Simskolan

29 barn deltog i årets simskola som leddes av två simlärare, vilka hade hjälp av två assistenter. Simlärarna var mycket uppskattade och det var positivt att det var en man och en kvinna. Vid avslutningen visade livräddargruppen Isbjörnarna hur man ska bete sig i anslutning till vatten.

Ett stort antal simmärken av olika valörer togs av våra duktiga simskolebarn och även andra barn. Under Simborgarmärkets dag invaderades Sörkilens badplats av maneter, vilket gjorde att endast 61 Simborgarmärken togs.

Sörkilens badplats

I januari drog stormen Egon fram och förstörde mycket på badplatsen. Reparationer och underhåll som gjorts:

 • Utläggning av sjösand
 • Blästring vid trampolinbryggan, ny trampolin, nya räcken vid trampolinen och ny badtrappa.
 • Reparation av kajkant.
 • Reparation av den tidigare handikappbryggan.
 • Belysning på badplatsen.
 • Ny utedusch vid kajkanten.
 • Kapell och trådlöst mikrofonset har inköpts.

Hopptornet

Ett 25-årigt arrendeavtal har tecknats med Orusts kommun avseende marken i och omkring platsen där hopptornet ska byggas upp igen. Tack vare Britten Hanssons arv kunde arrendet för de 25 åren betalas kontant. Ritning är klar och arbetet har påbörjats.

Handikappanpassning

 • En rullstolsgång har byggts och sjösand har lagts ut i dess anslutning.
 • Nedgång till badtrappan har ändrats.
 • En Hippocampe sittvagn har köpts in och denna har använts ett flertal gånger. En personlyft fick köpas in, då flera personer hade svårt att komma i sittvagnen. Initiativet har uppmärksammats av lokalpressen.
 • Dörröppnare till toaletterna.
 • Handikappslyft

Efter ansökan fick föreningen 40 000 kr av Norrbacka-Eugeniastiftelsen.

Bastu

Bastun har varit mycket populär och uppskattad.

Ellös samhälle

 • En basketkorgställning har placerats på planen vid Hällavägen.
 • Stigen vid Trollevik har röjts.
 • Blommor har planterats på flera platser under våren, sommaren och hösten.
 • Stigen till utsikten på Tolleberget har skötts om av frivillig, till mångas belåtenhet.

Trivselaktiviteter

 • Knytkalas anordnades i EllösParken i februari med dans till Gåke och Håkan.
 • Påsken firades med Äggjakt på förmiddagen och Påskfyr på kvällen.
 • Vara Kammarkör ”Vikingakören” fyllde EllösParken med sin föreställning ”Ljuva 50-tal” den 2 maj.
 • Midsommar började med friluftsgudstjänst i Svenska Kyrkans regi. Därefter restes midsommarstången, det bjöds på dans, lotteri och kaffe med våfflor.
 • Simborgarmärkets dag blev Sörkilens dag. En heldag med uppträdande av clownen Coco, lekar för stora och små och en stor hoppborg för barnen. Även EM i krabbfiske avgjordes. Dagen avslutades med allsång och dans på kvällen med hjälp av Bengt Åkerberg.
 • Julkul var i år på Edebacketorget. Flera försäljare var med och Luciatåget gladde alla. Tomten hade julklappar till alla barn.
 • Julgranar restes i Korsvägen och på Edebacketorget. 

Städdagar / Iläggning och upptagning av bryggor

Som tidigare år städades Ellös samhälle på våren, där elever på Ellösskolan hjälpte till. Många hjälpte till att lägga i bryggorna innan sommaren och att ta upp dem på hösten, då badplatsen även förbereddes inför vintern.

Sjögårdens asylboende

Representanter från föreningen har deltagit i möten med Migrationsverket, personal och boende. Flera personer från asylboendet har deltagit i de aktiviteter som Föreningen Ellös ordnat. Föreningen var medarrangör till knytkalaset som gick av stapeln i EllösParken.

Föreningen har köpt in reflexvästar till de boende.

Föreningslokalen

Inbrottslarm har installerats och ett fönster har bytts för att underlätta kaféförsäljningen.

Tack

Vi riktar ett varmt tack till alla frivilliga krafter och sponsorer – utan er kan vi inte hålla vårt trevliga samhälle och vår badplats så fina.

Ellös 2016-03-10

Rune Ahlquist                             Kjell Berndtsson                         Gun Inger Ström

Ordförande                                 Vice ordförande                          Kassör

Birgitta Berndtsson                     Åke Knutsson                             Maria Fababeir

Sekreterare                                  Ledamot                                      Ledamot

Stig Holmqvist                            Karl-Olof Gullbrandsson

Suppleant                                    Suppleant

Rättelse: Britten Hanssons make avled 2014!