Verksamhetsberättelse 2017

20 mars 2017

Styrelsen har bestått av:

   Ordförande                      Rune Ahlquist

   Vice ordförande              Kjell Berndtsson

   Kassör                              Gun Inger Ström

   Sekreterare                       Birgitta Berndtsson

   Ledamot                          Maria Fababeir

   Ledamot                          Stig Holmqvist

   Suppleant                         Åke Knutsson

   Suppleant                         Vakant

Styrelsen har haft 10 protokollförda styrelsemöten samt ett flertal arbetsmöten.

Medlemmar

Föreningen Ellös har 676 medlemmar, varav 5 företag.

Sponsring / Bidragsgivare / Gåvor

Föreningen har under året erhållit kontanta medel, material och inte minst ideella arbetsinsatser i Ellös samhälle. Under sommarens 10 veckor har frivilliga öppnat, stängt och städat Sörkilens badplats. Varmt tack till alla!

Orusts kommun har bidragit med 71 200 kr:

 • Simskolan                     9 200 kr
 • Upprustningsbidrag badplatsen62 000 kr
 • Trappa har gjutits och räcke byggts vid bad- och simskolehytterna.
 • Lyften till den stora badtrappan har bytts ut.
 • Trappa har gjutits mellan trampolinen och Skeppsvikens sandstrand.
 • Nedgången till stenbryggan i Skeppsviken och trappa har gjorts enklare att använda genom gjutning.
 • Reparationer har gjorts vid Runda bordet i samband med städning och borttagning av sly.
 • En ny hjärtstartare har köpts in, med hjälp av sponsorer, då den tidigare blivit för gammal.
 • Vid inbrott i förrådet stals gräsklipparen och kantklipparen. Ny gräsklipparen har därför köpts in.

Simskolan

37 barn deltog i årets simskola som leddes av två simlärare, vilka var mycket uppskattade.

Ett stort antal simmärken av olika valörer togs av våra duktiga simskolebarn och även andra barn. Under Simborgarmärkets dag togs 200 Simborgarmärken. Vid avslutningen visade livräddargruppen Isbjörnarna hur man uppträder vid vatten och livräddning.

EM i krabbfiske genomfördes efter simskoleavslutningen – i ösregn.

Sörkilens badplats

 • Trappa har gjutits och räcke byggts vid bad- och simskolehytterna.
 • Lyften till den stora badtrappan har bytts ut.
 • Trappa har gjutits mellan trampolinen och Skeppsvikens sandstrand.
 • Nedgången till stenbryggan i Skeppsviken och trappa har gjorts enklare att använda genom gjutning.
 • Reparationer har gjorts vid Runda bordet i samband med städning och borttagning av sly.
 • En ny hjärtstartare har köpts in, med hjälp av sponsorer, då den tidigare blivit för gammal.
 • Vid inbrott i förrådet stals gräsklipparen och kantklipparen. Ny gräsklipparen har därför köpts in. 

Handikappsanpassning

Intresseföreningen Orust FUB har avslutats. Föreningen överlämnade då 30 000 kr för att användas till handikappade.

Bastu / Kök

Bastun har hyrts ut 35 gånger och många har uttryckt sin uppskattning av bastun.

Under simskoleveckorna har bastun använts för att värma eleverna.

Föreningslokalen har hyrts ut vid 2 tillfällen.

Uthyrning av båtplatser

En båtplats har hyrts ut.

Ellös samhälle

 • Blommor har planterats på flera platser under våren, sommaren och hösten.
 • Ny julbelysning till granen vid Korsvägen och ljusslinga till flaggstången vid Sörkilens badplats har köpts in. Då ljusslingan blåst sönder har leverantören tagit tillbaka den och kreditering ska ske.
 • Påsken firades med Äggjakt på förmiddagen och Påskfyr på kvällen.
 • Midsommar började med friluftsgudstjänst i Svenska Kyrkans regi. Därefter restes midsommarstången, det bjöds på dans, lotteri och kaffe med våfflor.
 • Julgranar restes på Edebacketorget och i Korsvägen. Granarna skänktes av Tomas Pettersson och Conny Andersson. Roger Karlsson, Ellös Åkeri, stod för transport och uppsättning av granen i Korsvägen.

Trivselaktiviteter

 • Påsken firades med Äggjakt på förmiddagen och Påskfyr på kvällen.
 • Midsommar började med friluftsgudstjänst i Svenska Kyrkans regi. Därefter restes midsommarstången, det bjöds på dans, lotteri och kaffe med våfflor.
 • Julgranar restes på Edebacketorget och i Korsvägen. Granarna skänktes av Tomas Pettersson och Conny Andersson. Roger Karlsson, Ellös Åkeri, stod för transport och uppsättning av granen i Korsvägen.

Städdagar / Iläggning och upptagning av bryggor

Som tidigare år städades Ellös samhälle på våren, där elever på Ellösskolan hjälpte till. Många hjälpte till att lägga i bryggorna innan sommaren och att ta upp dem på hösten, då badplatsen även förbereddes inför vintern.

Fastigheterna

Tidlåsning har installerats på toaletterna och skötrummet.

Larmdetektor har installerats i förrådet efter inbrottet. Även ny dörr har satts in.

Arrende av Skeppsviken

Meningsskiljaktigheterna avseende ett lägenhetsarrende, Sjöboden i Skeppsviken, föreligger fortfarande.

Tack

Vi riktar ett varmt tack till alla frivilliga krafter och sponsorer – utan er kan vi inte hålla vårt trevliga samhälle och vår badplats så fina.

Ellös 2018-02-

Rune Ahlquist                             Kjell Berndtsson                         Gun Inger Ström

Ordförande                                 Vice ordförande                          Kassör

Birgitta Berndtsson                     Maria Fababeir                            Stig Holmqvist

Sekreterare                                  Ledamot                                      Ledamot

Åke Knutsson                            

Suppleant