Verksamhetsberättelse 2019

20 mars 2019

Styrelsen har bestått av:

   Ordförande                      Rune Ahlquist

   Vice ordförande              Kjell Berndtsson

   Kassör                              Gun Inger Ström

   Sekreterare                       Birgitta Berndtsson

   Ledamot                          Maria Fababeir

   Ledamot                          Stig Holmqvist

   Suppleant                         Åke Knutsson

   Suppleant                         Monika Lanerot

Styrelsen har haft 8 protokollförda styrelsemöten.

Medlemmar

Föreningen Ellös har 674 medlemmar, varav 8 företag.

Sponsring / Bidragsgivare / Gåvor

Föreningen har under året erhållit kontanta medel, material och inte minst ideella arbetsinsatser i Ellös samhälle. Under sommarens 10 veckor har frivilliga öppnat, stängt och städat Sörkilens badplats. Varmt tack till alla!

Orusts kommun har bidragit med 6 000 kr.

Sörkilens badplats

  • Nytt räcke har satts upp utefter strandpromenaden.
  • Gatubelysning har satts upp vid strandpromenaden.
  • Två nya planteringar har gjorts.
  • En högtryckstvätt har köpts in för att kunna rengöra flottarna.
  • Hopptornet har fått nya stag.
  • Lotterikiosken har fått en trappa.

Lekplatsen

En kompisgunga har köpts in, vilken kan användas av handikappade. Den kommer att sättas upp till våren. Även två gungor för yngre barn har köpts in och finns på lekplatsen.

Bastu

Bastun har hyrts ut 88 gånger och många har uttryckt sin uppskattning av bastun.

Uthyrning av båtplatser / Arrende

Två båtplatser har hyrts ut. Vi har också en arrendator på mark vid hopptornet.

Ellös samhälle

Blommor har planterats på flera platser under våren, sommaren och hösten av frivilliga. Ellös Vägföreningen har betalat blommorna. Frivilliga har också vattnat dessa planteringar under sommaren.

Statyn Tyra

Information om statyns bakgrund har satts upp på sockeln.

SummerCamp 2019

10 ungdomar deltog på SummerCamp 2019 på Glimmaråsen. Det var två ungdomar med rötter i handboll och innebandy som höll i lägret. Deras pappor stod för matlagningen. Maten sponsrades av Hemköp.

Trivselaktiviteter

  • Påsken firades med Äggjakt på förmiddagen och påskbrasa på kvällen.
  • Midsommarfirandet började med friluftsgudstjänst i Svenska Kyrkans regi. Därefter restes midsommarstången. Ninni och John Alstersjö med son höll i dansen. Det såldes kaffe med våfflor, fiskdamm och lotterier för hugade köpare.
  • Julgranar restes på Edebacketorget – skänkt av Tomas Pettersson i Skeppsviken – och i Korsvägen – skänkt av ? i Bäcken. Roger Karlsson, Ellös Åkeri, stod för transport och uppsättning av granen i Korsvägen.

Städdagar / Iläggning och upptagning av bryggor

Som tidigare år städades Ellös samhälle på våren, där elever på Ellösskolan hjälpte till. Många hjälpte till att lägga i bryggorna innan sommaren och att ta upp dem på hösten, då badplatsen även förbereddes inför vintern.

Julaktivitet

Tomten kom till Ellös förskola strax före jul. Leksaker från midsommarens fiskdamm och tombolalotteri kompletterades med lite fler leksaker. Länsförsäkringar sponsrade med reflexvästar och reflexer. ”Halsdukar” som kommit från olika leverantörer + gamla reflexband kompletterade julklapparna.

Tack

Vi riktar ett varmt tack till alla frivilliga krafter och sponsorer – utan er kan vi inte hålla vårt trevliga samhälle och vår badplats så fina.

Ellös 2020-03-03

Rune Ahlquist                             Kjell Berndtsson                         Gun Inger Ström

Ordförande                                 Vice ordförande                          Kassör

Birgitta Berndtsson                     Maria Fababeir                            Stig Holmqvist

Sekreterare                                  Ledamot                                      Ledamot

Åke Knutsson                             Monika Lanerot                         

Suppleant                                    Suppleant