Verksamhetsberättelse 2020

20 mars 2020

Styrelsen har bestått av:

   Ordförande                      Rune Ahlquist                    T.o.m. 2020

   Vice ordförande              Kjell Berndtsson                T.o.m. 2021

   Kassör                              Gun Inger Ström                 T.o.m. 2020

   Sekreterare                       Birgitta Berndtsson            T.o.m. 2020

   Ledamot                          Maria Fababeir                   T.o.m. 2020

   Ledamot                          Stig Holmqvist                   T.o.m. 2021

   Suppleant                         Åke Knutsson                     T.o.m. 2020

   Suppleant                         Monika Lanerot                  T.o.m. 2020

Styrelsen har haft 7 protokollförda styrelsemöten.

Medlemmar

Föreningen Ellös har 695 medlemmar, varav 8 företag.

Sponsring / Bidragsgivare / Gåvor

Föreningen har under året erhållit kontanta medel, material och inte minst ideella arbetsinsatser i Ellös samhälle. Under sommaren har frivilliga öppnat, stängt och städat Sörkilens badplats. Varmt tack till alla!

Orusts kommun har bidragit med 1 600 kr till simskolan och 65 000 kr i upprustningsbidrag.

Sörkilens badplats

  • Räcke och bänk utanför badhytten har monterats.
  • Ytterbelysning längs strandpromenaden har monterats.
  • Krabbebryggan har reparerats.
  • Ny hjärtstartare har köpts in.
  • Hopptornet fick repareras efter skadegörelse.
  • Blommor har planterats på flera platser. Dessa blommor har betalats av Ellös Vägförening. Frivilliga har planterat och vattnat blommorna.
  • Ellös Vägförening skänkte en fyr, vilken placerades på Edebacketorget.
  • Julgran restes i Korsvägen. Roger Karlsson, Ellös Åkeri, stod för transport och uppsättning av granen.

Simskola

29 barn deltog i årets simskola, vilken leddes av en simlärare med hjälp av 2 assistenter. Vädret var inte riktigt med oss, men eleverna kom mangrant ändå.

Ett stort antal simmärken av olika valörer togs av våra duktiga simskolebarn och även av andra barn och vuxna, bl.a. anordnade föreningen Simborgarmärkets dag.

Lekplatsen

Kompisgungan som köptes in 2019 har monterats, till mångas glädje.

Föreningslokalen

Ett fönster har bytts ut, då det gamla var i mycket dåligt skick.

Bastu

Bastun har hyrts ut 185 gånger (88 gånger föregående år). Då så många hyrde bastun visade det sig att fläkten inte räckte till. Ny fläkt har därför installerats.

Uthyrning av båtplatser / Arrende

Två båtplatser har hyrts ut. Vi har också en arrendator på mark vid hopptornet.

SummerCamp 2020

25 ungdomar deltog på SummerCamp 2020 på Glimmaråsen. Det var två ungdomar med rötter i handboll och innebandy som höll i lägret. Till sin hjälp hade de hade 3 assistenter. Deltagarna fick prova på många sportaktiviteter: fotboll, innebandy, handboll, brännboll,

5-kamp, skattjakt, vattenkrig (???) m.m. Mycket lyckat enligt deltagarna, som gärna kommer tillbaka.

Trivselaktiviteter

Städdagar / Iläggning och upptagning av bryggor

Eleverna på Ellös skola gjorde, som vanligt, ett gott jobb och samlade ihop mycket skräp.

Städdag och iordningställande av badplatsen inför sommaren gjordes samtidigt. Väldigt många hjälpte till att lägga i bryggorna, laga bänkar och bord, städa toaletterna m.m. – och städa samhället. Även när badplatsen förbereddes inför vintern hjälpte många till.

Julaktivitet

Den första advent var det lite julmys på badplatsen. Det fanns prydnadstomtar lite överallt och den riktiga tomten fanns på plats med julpåsar till alla barn. Det bjöds på glögg, kaffe, festis och pepparkakor. Barnen kunde också vinna en chokladtomte.

Tack

Med anledning av pågående coronapandemi har vi inte kunnat arrangera verksamheter såsom påsk- och midsommarfirande, krabbfiske-EM och familjedag. Badplatsen har skötts på sedvanligt sätt och våra gäster har följt uppmaningen att hålla avstånd.

Vi riktar ett varmt tack till alla frivilliga krafter och sponsorer – utan er kan vi inte hålla vårt trevliga samhälle och vår badplats så fina.

Ellös 2021-01-25

Rune Ahlquist                             Kjell Berndtsson                         Gun Inger Ström

Ordförande                                 Vice ordförande                          Kassör

Birgitta Berndtsson                     Maria Fababeir                            Stig Holmqvist

Sekreterare                                  Ledamot                                      Ledamot

Åke Knutsson                             Monika Lanerot                         

Suppleant                                    Suppleant