Verksamhetsberättelse 2021

20 mars 2021

Styrelsen har bestått av:

Ordförande          Rune Ahlquist

Vice ordförande    Kjell Berndtsson

Kassör                 Gun Inger Ström

Sekreterare          Birgitta Berndtsson

Ledamot              Stig Holmqvist

Ledamot              Monika Lanerot

Suppleant            Åke Knutsson

Suppleant            Johan Ahlqvist

Styrelsen har haft 9 protokollförda styrelsemöten.

Medlemmar                                                                                                                                      Föreningen Ellös har 694 medlemmar, varav 7 företag.

Sponsring / Bidragsgivare / Gåvor                                                                                                  Föreningen Ellös har erhållit många, både stora och små, ekonomiska bidrag från privatpersoner. Flera företag har sponsrat med ekonomiska bidrag, bl.a. har Orusts Sparbank sponsrat med 35000 kr och SLS Montage AB med 50000 kr. Dessutom har ett flertal företag sponsrat med ideella insatser.

Orust FUB (Föreningen för utvecklingsstörda barn) har sponsrat med 50000 kr för handikappanspassning på badplatsen.

Orusts kommun har sponsrat med 81200 kr:

–  Upprustningsbidrag 73000 kr

–  Simskolebidrag 8200 kr

Sörkilens badplats                                                                                                                          Under sommaren anställdes tre ungdomar för att sköta det dagliga underhållet på badplatsen och ge service till gästerna.

Frivilliga har under en vecka var, sommartid, städat toaletterna och tömt papperskorgarna.

Reparationer har som vanligt behövt göras på badplatsen, bland de större är följande:

–  Portalen i entrén byttes ut i samband med att dörrar installerades. Stensättning vid entrén gjordes också.

–  Altanen har försetts med skydd runt om och ett permanent regnskydd har byggts.

–  Betongarbete har gjorts på piren och badtrappa har satts dit.

–  Krabbebryggan har byggts om helt, ska klara vinterstormarna nu.

–  Stensättningen vid grinden gjordes kostnadsfritt av Orust Marktjänst AB.

Simskola                                                                                                                                        23 barn deltog i årets simskola, vilken leddes av en simlärare och två assistenter.

Ett stort antal simmärken av olika valörer togs av våra duktiga simskolebarn och även av andra barn och vuxna, bl.a. anordnade föreningen Simborgarmärkets dag.

Bastu                                                                                                                                            Bastun har hyrts ut 218 gånger. Under simskolans 3 veckor hyrdes bastun inte ut.

SummerCamp 2021                                                                                                                        27 ungdomar deltog i SummerCamp 2021 på Glimmaråsen. Det var två ungdomar med rötter i handboll och innebandy som höll i lägret. Till sin hjälp hade de fyra assistenter. Under SummerCamp fick deltagarna prova på många olika sporter.

Trivselaktiviteter                                                                                                                              Blommor har planterats på flera platser i samhället. Dessa blommor har inhandlats och planterats av frivilliga, betalningen har Ellös Vägföreningen stått för.

Den andra advent var det Julmys runt badplatsen. Tomtar fanns överallt och på altanen satt den riktiga tomten med julklappar till barnen. Det såldes lotter, kaffe med dopp och glögg.

Städdagar / Iläggning och upptagning av bryggor                                                                          Eleverna på Ellös skola gjorde, som vanligt, ett gott jobb och samlade ihop mycket skräp i början av maj.

Dagen efter samlades många för att dels hämta säckar för städning av samhället och dels för att hjälpa till med iordningställandet av badplatsen inför sommarsäsongen. Även när badplatsen förbereddes inför vintern hjälpte många till.

Uthyrning av båtplatser / Arrende                                                                                                    Två båtplatser har hyrts ut. Vi har också en arrendator på mark vid hopptornet.

Tack                                                                                                                                                Vi riktar ett varmt tack till alla frivilliga krafter och sponsorer – utan er kan vi inte hålla vårt trevliga samhälle och vår badplats så fina.

Ellös 2022-02-15                                                                                                                            Rune Ahlquist, ordförande               Kjell Berndtsson, vice ordförande                                      Gun Inger Ström, kassör                 Birgitta Berndtsson, sekreterare                                          Stig Holmqvist, ledamot                  Monika Lanerot, ledamot                                                       Åke Knutsson, suppleant               Johan Ahlqvist, suppleant