Verksamhetsberättelse 2022

6 mars 2023

Styrelsen har bestått av:
Ordförande Rune Ahlquist T.o.m. 2022
Vice ordförande Johan Ahlquist T.o.m. 2023
Kassör Gun Inger Ström T.o.m. 2022
Sekreterare Birgitta Berndtsson T.o.m. 2022
Ledamot Stig Holmqvist T.o.m. 2023
Ledamot Monika Lanerot T.o.m. 2022
Suppleant Kjell Berndtsson T.o.m. 2022
Suppleant Klas Pallvik T.o.m. 2022

Styrelsen har haft 9 protokollförda styrelsemöten.

Medlemmar
Föreningen Ellös har 766 medlemmar, varav 6 företag.

Sponsring / Bidragsgivare / Gåvor
Föreningen Ellös har erhållit ett flertal ekonomiska bidrag från privatpersoner.
Ekonomisk sponsring har kommit från 10 företag, främst till SummerCamp 2022, men också till drift av föreningens verksamheter.
Orusts kommun har bidragit med 9 000 kr till simskolan.

Sörkilens badplats
Under sommaren anställdes tre ungdomar för att sköta det dagliga underhållet på badplatsen och ge service till gästerna.
Frivilliga har under en vecka var, sommartid, städat toaletterna och tömt papperskorgarna.

Reparationer har som vanligt behövt göras på badplatsen:
• Sviktbrädan har måst bytas ut.
• Skötrummet har fått ny armatur.
• Blomsterträdet har flyttats från Edebacketorget till badplatsen.
• Betong har lagts på kanotrampen. Orusts Marktjänst utförde arbetet kostnadsfritt och en privatperson har sponsrat en del av betongen.
• Välkomstskyltar har satts upp på badplatsen.

Under november startades arbetet med att reparera kajen.

Simskola
35 barn deltog i årets simskola, vilken leddes av en simlärare och två assistenter.

Ett stort antal simmärken av olika valörer togs av våra duktiga simskolebarn och även av andra barn och vuxna, bl.a. anordnade föreningen Simborgarmärkets dag.

Bastu
Bastun har hyrts ut 199 gånger. Under simskolans 3 veckor disponerades bastun av simskolans elever och lärare.

SummerCamp 2022
27 ungdomar deltog i SummerCamp 2022 på Glimmaråsen. Det var två ungdomar med rötter i handboll och innebandy som höll i lägret. Till sin hjälp hade de två assistenter. Under SummerCamp fick deltagarna prova på många olika sporter.

Utemiljö
Orusts kommun har planterat sommar- och höstblommor vid Ellöskiosken och i gästhamnen och Ellös Vägförening har bekostat vår- och sommarblommorna på badplatsen. Frivilliga i Föreningen Ellös har rensat och vattnat.

Anslagstavla med lås har satts upp vid Orusts Sparbank och på föreningshuset. Vimplar och flaggor med Föreningen Ellös logga har köpts in. Den ukrainska flaggan vid Korsvägen har bekostats av Hallberg Rassy Varvs AB, men skötsel – bl.a. lagning av flaggan har skötts av föreningen.

Trivselaktiviteter
Påskaftonen inleddes med äggjakt för barnen på förmiddagen och på kvällen tändes brasan.

Midsommaraftonen bjöd på dans kring stången, lotteriförsäljning och fika med våfflor.

Den tredje advent var det Tomtepromenad vid badplatsen. Tomtar fanns överallt och på altanen satt den riktiga tomten med julklappar till barnen. Det såldes lotter, kaffe med dopp, grillad korv med bröd och glögg.

Städdagar / Iläggning och upptagning av bryggor
Eleverna på Ellös skola gjorde som vanligt ett gott jobb och samlade ihop mycket skräp i mitten av maj.

Dagen efter samlades många för att dels hämta säckar för städning av samhället och dels för att hjälpa till med iordningställandet av badplatsen inför sommarsäsongen. Även när badplatsen förbereddes inför vintern hjälpte många till.

Uthyrning av båtplatser / Arrende
Två båtplatser har hyrts ut. Vi har också en arrendator på mark vid hopptornet.

Tack
Vi riktar ett varmt tack till alla frivilliga krafter och sponsorer – utan er kan vi inte hålla vårt trevliga samhälle och vår badplats så fina.

Ellös 2023-02-28

Rune Ahlquist – Ordförande
Johan Ahlquist – Vice Ordförande
Gun Inger Ström – Kassör
Birgitta Berndtsson – Sekreterare
Stig Holmqvist – Ledamot
Monika Lanerot – Ledamot
Kjell Berndtsson – Suppleant
Klas Pallvik – Suppleant