Årsmöte 2022

1. Ordförande Rune Ahlquist öppnar mötet. 2. Röstlängden fastställes. 3. Dagordningen godkänns. 4. Jan Hansson väljs till ordförande för mötet. 5. Justeringsmän och rösträknare: Mona Danielsson och jan Torstensson. 6. Verksamhetsberättelsen läses upp och godkänns. Balans- och resultat- Räkning redovisas och godkänns. 7. Revisorernas berättelse läses upp av Mona Danielsson. 8. Styrelsen beviljas ansvarsfrihet. 9….

Ellös Summer Camp 2022

Ellös Summer Camp 2022

Vad kul att just ni vill vara med på Ellös Summercamp och ha kul i sommar tillsammans med oss. Vi behöver lite information om barnen som skall vara med på Summercampen, så att vi kan planera upp sommarens läger på bästa sätt. Campen är 11.juli till 14.juli (vecka 28, måndag – torsdag). Klicka här för…

Arbetsdag på badplatsen

Arbetsdag på badplatsen

Den 14 maj kl. 10.00 träffas vi på Sörkilens badplats för att förbereda badplatsen inför sommaren. Flottarna och trapporna ska läggas i, utemöblerna oljas, toaletterna och skötrummet städas m.m. Om du hellre vill städa samhället är du välkommen att hämta sopsäckar vid badplatsen. Därefter fikar vi – vi bjuder på korv o bröd och kaffe…

End of content

End of content