Verksamhetsberättelse 2022

Styrelsen har bestått av:Ordförande Rune Ahlquist T.o.m. 2022Vice ordförande Johan Ahlquist T.o.m. 2023Kassör Gun Inger Ström T.o.m. 2022Sekreterare Birgitta Berndtsson T.o.m. 2022Ledamot Stig Holmqvist T.o.m. 2023Ledamot Monika Lanerot T.o.m. 2022Suppleant Kjell Berndtsson T.o.m. 2022Suppleant Klas Pallvik T.o.m. 2022 Styrelsen har haft 9 protokollförda styrelsemöten. MedlemmarFöreningen Ellös har 766 medlemmar, varav 6 företag. Sponsring / Bidragsgivare…

Verksamhetsberättelse 2020

Styrelsen har bestått av:    Ordförande                      Rune Ahlquist                    T.o.m. 2020    Vice ordförande              Kjell Berndtsson                T.o.m. 2021    Kassör                              Gun Inger Ström                 T.o.m. 2020    Sekreterare                       Birgitta Berndtsson            T.o.m. 2020    Ledamot                          Maria Fababeir                   T.o.m. 2020    Ledamot                          Stig Holmqvist                   T.o.m. 2021    Suppleant                         Åke Knutsson                     T.o.m. 2020    Suppleant                         Monika Lanerot                  T.o.m. 2020 Styrelsen har…

Verksamhetsberättelse 2019

Styrelsen har bestått av:    Ordförande                      Rune Ahlquist    Vice ordförande              Kjell Berndtsson    Kassör                              Gun Inger Ström    Sekreterare                       Birgitta Berndtsson    Ledamot                          Maria Fababeir    Ledamot                          Stig Holmqvist    Suppleant                         Åke Knutsson    Suppleant                         Monika Lanerot Styrelsen har haft 8 protokollförda styrelsemöten. Medlemmar Föreningen Ellös har 674 medlemmar, varav 8 företag. Sponsring / Bidragsgivare…

Verksamhetsberättelse 2018

Styrelsen har bestått av:    Ordförande                      Rune Ahlquist    Vice ordförande              Kjell Berndtsson    Kassör                              Gun Inger Ström    Sekreterare                       Birgitta Berndtsson    Ledamot                          Maria Fababeir    Ledamot                          Stig Holmqvist    Suppleant                         Åke Knutsson    Suppleant                         Monika Lanerot Styrelsen har haft 11 protokollförda styrelsemöten. Medlemmar Föreningen Ellös har 685 medlemmar, varav 6 företag. Sponsring / Bidragsgivare…

Verksamhetsberättelse 2017

Styrelsen har bestått av:    Ordförande                      Rune Ahlquist    Vice ordförande              Kjell Berndtsson    Kassör                              Gun Inger Ström    Sekreterare                       Birgitta Berndtsson    Ledamot                          Maria Fababeir    Ledamot                          Stig Holmqvist    Suppleant                         Åke Knutsson    Suppleant                         Vakant Styrelsen har haft 10 protokollförda styrelsemöten samt ett flertal arbetsmöten. Medlemmar Föreningen Ellös har 676 medlemmar, varav 5 företag….

Verksamhetsberättelse 2016

Styrelsen har bestått av:    Ordförande                      Rune Ahlquist    Vice ordförande              Kjell Berndtsson    Kassör                             Gun Inger Ström    Sekreterare                      Birgitta Berndtsson    Ledamot                          Åke Knutsson    Ledamot                          Maria Fababeir    Suppleant                        Stig Holmqvist    Suppleant                        Petra Malmqvist Styrelsen har haft 11 protokollförda styrelsemöten samt ett flertal arbetsmöten. Medlemmar Föreningen Ellös har 669 medlemmar:     Privatpersoner:   105 st      Familjemedlemmar:   558 st…

Verksamhetsberättelse 2015

Styrelsen har bestått av:    Ordförande                      Rune Ahlquist    Vice ordförande              Kjell Berndtsson    Kassör                             Gun Inger Ström    Sekreterare                      Birgitta Berndtsson    Ledamot                          Åke Knutsson    Ledamot                          Maria Fababeir    Suppleant                        Stig Holmqvist    Suppleant                        Karl-Olof Gullbrandsson Styrelsen har haft 11 protokollförda styrelsemöten och ett antal arbetsmöten i samband med föreningsaktiviteter. Förutom det ordinarie årsmötet i mars genomfördes ett extra…

Verksamhetsberättelse 2014

Styrelsen har under året bestått av: Rune Ahlquist                        ordförande Kjell Berndtsson                     vice ordförande Gun Inger Ström                    kassör Birgitta Berndtsson                 sekreterare Maria Fababeir                      ledamot Åke Knutsson                        ledamot Karl-Olof Gullbrandsson        suppleant Stig Holmquist                       suppleant Antal medlemmar i Föreningen Ellös: 646 medlemmar varav 6 är företag. Arbete som utförts av föreningen under året. Iläggning av bryggor,…

Verksamhetsberättelse 2013

I styrelsen sitter: Rune Ahlquist, ordförande Gun Inger Ström, kassör Birgitta Berndtsson, sekreterare Maria Fababeir, ledamot Göran Lundquist, ledamot Åke Knutsson, ledamot Kjell Berndtsson, suppleant Sofia Nilsson, suppleant Föreningen Ellös har nu 583 medlemmar varav 6 företag. Föreningen har sponsrats av ett stort antal företag genom kontanta bidrag och/eller utförda arbeten. Under året har det…

End of content

End of content